Vinkel 403

Används huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

Vinkel 403 används till exempel som förbindning mellan väggregel och syll.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 13 mm