Bistål

Murverksarmering som utgörs av två längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via tvärgående korta stänger till ett stege-liknande utseende. Placeras i murverkets liggfogar.

Se exempel i huskonstruktion

Bistål murverksarmering

Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar. 

Bistålet utgörs av två längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via tvärgående korta stänger till ett stege-liknande utseende

Jomas bistål tillverkas i tre olika materialkvaliteter och i fem olika utföranden. Alla sorter säljs i 4-meterslängder i buntar om 200 meter. Buntarna delas ej.