Bistål

Murverksarmering som utgörs av två längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via tvärgående korta stänger till ett stege-liknande utseende. Placeras i murverkets liggfogar.

Se exempel i huskonstruktion

Renoveringsarmering

Jomas renoveringsarmering är en rostfri armering särskilt lämpad vid utbyte av rostande armeringsjärn i befintliga murverk.

Material

Rostfritt stål, EN 1.4301