Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla nr 17

Jomas murkramla nr 17 är en skruvbindare som används vid trä- eller lättbetongstomme.

Kramlan används för småhus och byggnaderi max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än sex meter.

Material

Rostfritt Stål, EN 1.4301

Montering

Bindaren ska bockas i ytteränden före inmurning i skalmuren. Som hjälpmedel för korrekt montage bifogas montagehylsa som kan sättas i borrmaskinen och som också används som bockningsverktyg.


Hitta rätt storlek

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd. Montagedjup 50 mm + isolering + luftspalt + minst 40 mm förankring + 50 mm bockning gäller för lättbetongstomme.