Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla Nr 23

Jomas kramla nr 23 är en renoveringskramla till skalmurar med bakomliggande stomme av betong eller trä.

Denna kramla är speciellt framtagen för renovering av horisontalstabiliseringen i skalmurar. Jomas renoveringskramlor är så kallade eftermontageskramlor som är framtagna för montage i fogen vilket gör att ingreppet inte syns efter genomförda åtgärder.

Montering

Fräs ur eller borra fogen. Rensa och dammsug noga så att massan får fäste mot tegelstenen. Borra sedan hål i bakomliggande stomme och rengör hålet från borrkax (renoveringskramla betong). Förankra kramlan i stommen genom att slå in kramlan i det förborrade hålet (renoveringskramla betong). Ett specialdorn finns att beställa, se montagehjälpmedel i menyn till vänster. Provdrag kramlan med en för ändamålet anpassad provdragare för att kontrollera infästningen. Montera bottningslist i den urfrästa fogen in mot fingerspalten för att motverka att injekteringsmassan rinner ut i fingerspalten. Injecera massan kring kramlan och låt härda (vi rekommenderar Hilti HIT HY 270). Foga sedan om med bruk i rätt kulör.  


Montage i betongstomme, vertikalsnitt.

Material

Rostfitt Syrafast Stål, EN 1.4401

Ta reda på omfattningen

För att ta reda på hur många renoveringskramlor som behövs finns tre alternativ; riv en begränsad del av murverket för att kontrollera antalet kramlor och korrosionen hos dessa. Gör en uppskattning utifrån ritningarna eller bestäm mängden erfordeliga kramlor och komplettera murverket med dessa.