Kontaktpersoner

 • Rickard Josefsson

  Rickard Josefsson

  Befattning: VD
  Ansvarsområde: Skalmursprodukter
  Telefon: 0370 - 32 52 51
  E-post: rickard@joma.se

 • Yngve Josefsson

  Yngve Josefsson

  Befattning: Inköpsansvarig & Teknisk chef
  Ansvarsområde: Byggbeslag/Tråd
  Telefon: 0370 - 32 52 52
  E-post: yngve@joma.se

 • Jörgen Schultz

  Jörgen Schultz

  Befattning: Säljare
  Ansvarsområde: Regionchef Södra Sverige, Norge, Tyskland & Frankrike
  Telefon: 0370 - 32 52 59
  Mobil: 070-191 40 31
  E-post: jorgen@joma.se

 • Ilkka Lidh

  Ilkka Lidh

  Befattning: Säljare 
  Ansvarsområde: Regionchef Norra Sverige, Danmark, Finland & Baltikum
  Telefon: 0370 - 32 52 63
  Mobil: 070-343 61 63 
  E-post: ilkka@joma.se

 • Lise-Lotte Fjellström

  Lise-Lotte Fjellström

  Ansvarsområde: Order & Ekonomi
  Telefon: 0370 32 52 58
  E-post: lise-lott@joma.se

 • Mikaela Josefsson

  Mikaela Josefsson

  Ansvarsområde: Marknad samt trådorder
  Telefon: 0370 - 32 52 53
  E-post: mikaela@joma.se

 • Lotta Sköld

  Lotta Sköld

  Ansvarsområde: Ekonomi
  Telefon: 0370 - 32 52 49

  Mobil: 070-354 27 55
  E-post: lotta@joma.se

 • Gustaf Josefsson

  Gustaf Josefsson

  Ansvarsområde: Produktions-, teknik- & kvalitetsansvarig för byggbeslagsprodukter
  Telefon: 0370 - 32 52 65

  Mobil: 072-549 90 01
  E-post: gustaf@joma.se

 • Henrik Johansson

  Henrik Johansson

  Ansvarsområde: Produktions-, teknik & kvalitetsansvarig för skalmursprodukter
  Telefon: 0370 - 32 52 68

  Mobil: 072-549 90 02
  E-post: henrik@joma.se

 • Alexander Josefsson

  Alexander Josefsson

  Befattning: Avd.Chef Press
  Telefon: 0370 - 32 52 60
  E-post: alexander@joma.se

 • Anette Nydén

  Anette Nydén

  Ansvarsområde: Lager & Transport
  Telefon: 0370 - 32 52 67
  E-post: anette@joma.se

 • Tommy Josefsson

  Tommy Josefsson

  Ansvarsområde: Trådriktning & Trådkapning
  Telefon: 0370 32 52 61
  E-post: tommy@joma.se 
    

 • Peter Svensson

  Peter Svensson

  Ansvarsområde: EL & IT
  Telefon: 0370 32 52 56
  E-post: peter@joma.se

 • Örjan Sveningsson

  Örjan Sveningsson

  Ansvarsområde: Konstruktion & Verktygstillverkning
  Telefon: 0370 - 32 52 57
  E-post: orjan@joma.se

 • Hanna Nyberg

  Hanna Nyberg

  Befattning: Personalansvarig
  Telefon: 0370 - 32 52 54
  E-post: hanna@joma.se