Joma ränna

Används ovanför fönster- och dörröppningar för att leda bort slagregn som tränger igenom en skalmur eller det yttre tegelskiktet i en kanalmur.

Se exempel i huskonstruktion

Jomaränna

Jomarännan muras in över fönster och har en vattenutledande funktion.

Material

Rostfri stålplåt, EN 1.4301

Joma-rännan