Vinkel 406 EXP

Används huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

Vinkel 406 EXP är likadan som vinkel 406 men med 2 bulthål. 

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 10,2 mm