Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande.

Se exempel i huskonstruktion

Stolpsko typ L

Stolpsko Typ L används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar.

Typ L är till exempel användbar när virkesbredden inte passar till stolpsko typ B.

Material

4,0 eller 5,0 mm stål, varmgalvaniserat efter svetsning
Spikhål Ø 5,0 mm
Bulthål Ø 13,5 mm

Armeringsjärnets längd är 200 mm för stolpskor av tjockleken 4 mm och 250 mm för stolpskor av tjockleken 5 mm. Armeringsjärnets diameter är 16 mm för samtliga typ L.