Vinkelbeslag

Används som kryssförbindning i trä. Kan även användas vid bultinfästning. Finns i flera dimensioner för anpassning till aktuell belastning.

Se exempel i huskonstruktion

Vinkelbeslag 2 mm

Joma vinkelbeslag kan användas vid trä till trä, trä till betongfogar och trä till stålfogar, antingen med ett enskilt vinkelbeslag eller med ett beslag på varje sida av trädelen som ska sättas fast.