Vinkel 4290010

Vinkel 4290010 är en vinkel 429 med förstärkningsbricka som används där höga verktikala laster uppstår.

MATERIAL

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 13 mm

Förstärkningsbricka: 44x44x10,0mm