This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

Vinkel 4370001

Vinkelbeslag 437 används för att ta stora horisontella laster, för infätsning av t.ex. väggar och liggande reglar.