Vinkel 4370001

Vinkelbeslag 437 används för att ta stora horisontella laster, för infätsning av t.ex. väggar och liggande reglar.