Vinkel 402U

Används vid kryssförbindningar i trä.

Används exempelvis mellan takstol och hammarband och vid förankring av takåsar till bärande bjälkar.Vinkel 402U kan även användas vid förankring i trä mot andra material tillsammans med bult eller expander.

Om vinkelns styrka inte är tillräcklig rekommenderas vinkel 402M.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 11 mm

Finns även med 13 mm hål