Vinkel 438

Används för montering av träväggar på betonggolv. Ena skänkeln placeras i utfräst spår undertill.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 10 mm
Spår Ø 10 eller 13 mm