Om Joma

Joma utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter till byggindustrin såsom byggbeslag i form av balkskor, vinkelbeslaghålplattor, hålband och skalmursprodukter i form av murkramlormurverksarmering och glidskikt. Därutöver riktar & kapar vi tråd efter kundspecifika önskemål.

All försäljning av byggbeslag och skalmursprodukter sker genom våra återförsäljare medan våra trådprodukter marknadsförs och säljs till såväl grossister som tillverkare.

Ett lokalt företag på en global marknad

Joma har sitt säte och fabrik i Målskog strax utanför Gnosjö, en expansiv och företagsrik region präglad av entreprenörskap och innovationskraft. All utveckling och tillverkning sker i den 17 000 kvm stora och moderna, och till stor del helautomatiserade, fabriken mitt i Gnosjöregionen. I Målskog sker också all verktygstillverkning, vilket innebär hög driftssäkerhet och flexibilitet att snabbt kunna möta marknadens behov och krav. All konstruktion sker i tredimensionella CAD-program.

Våra CE-märkta produkter marknadsförs såväl på hemmamarknaden i Sverige som på export till övriga Europa, däribland Norden, Tyskland och Frankrike. På den svenska och nordiska marknaden är vi sedan många år marknadsledare. Vår målsättning är att förstärka vår position och fortsätta erbjuda våra kunder produkter av hög kvalitet och bibehålla vår höga service servicegrad.

JOMA - En film om oss

JOMA - En film om oss

Här kan du se en kort film om oss på Joma och vad vi gör.