Kantpressrobot

För att vi ständigt ska hålla en hög servicegrad gentemot våra kunder behöver vi se till att vår maskinpark hela tiden utvecklas och moderniseras.

Vår senaste investering är en robot till en av våra kantpressar.

Roboten är en IRB 6700 från ABB och har en räckvidd på 2,85 meter och kan lyfta 155 kg. Här kan du läsa mer om den på ABBs webbplats.

Den nya investeringen kommer bland annat effektivisera produktionen av våra glidskikt och Jomarännan.

blog comments powered by Disqus