Vårt miljöarbete

Vi på Joma arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom olika investeringar i vår verksamhet och produktionsmiljö.