Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla nr 22

Jomas Ingjutningsvinkel IDV gjuts in i betongvägg och kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmur. 

Material

Rostfri syrafast stålplåt, EN 1.4401

Montering av ingjutningsvinkel IDV

  • Fäst kramlan till gjutformen med spik Ø ≤ 3,5 mm.
  • Kramlan gjuts in i betongen.
  • Avformning.
  • Bocka ut vinkeln 90º, klar!

MONTERING AV ISOLERING OCH SKALMURSKRAMLOR

Den yttre isoleringen monteras efter det att distansvinklarna monterats istommen. Isoleringen trycks på plats över vinkeln och fästs mot stommenmed isoleringsbricka DV/IDV. Brickan monteras på distansvinkelnoch förs mot isoleringen så att den ligger an utan att isoleringen tryckssamman.

Trä in skalmurskramlan i distanspendelns öga och mura in kramlan iskalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren skall vara 40 mm.

 

Hitta rätt storlek

Längden på distanspendeln bestäms av väggens isolertjocklek. Är isolertjockleken 50 mm gäller IDV5, 70 mm IDV 7 och så vidare. Beteckningarna återfinns i tabellen nedan.