Murkramla Nr 26
This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla Nr 26

Jomas ITR kramla används vid utfackningsväggar med stålreglar.

Kramlan används för småhus och byggnader i max 2 våningar. Kramlan består av en rak bindare som fästs till stålregel med hjälp av t. ex. Jomas farmarskruv 4,8x35 mm. Bindaren bockas i ytteränden före inmurning i skalmuren.

Rör till bockning medföljer ej, dorn till slagbindare kan användas. Se Motagehjälpmedel.

MONTERING

Kramlan monteras med Jomas farmarskruv 4,8x35 mm till stålregel och muras in i skalmurens liggfogar minst 40 mm för tillräcklig förankring. Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stålregeln. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen. Innan inmurning i yttre murverk bockas kramlans yttersta 50 mm i 90°-vinkel.

Dorn som underlättar bockningen kan beställas hos Joma, se dorn för slagbindare.


Montage i stålregel.

Kramla nr.26 finns att tillgå i både 4 mm och 5 mm tjocklek samt både A2 och A4 kvalitet, se tabell nedan.