Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Lättbetongplugg

Jomas lättbetongplugg används till pendelkramla nr. 12, 14 och 17 vid montage i lättbetong, betong eller murverk.

Montering

Borra hål i aktuellt underlag, borrdiameter Ø10 mm till lättbetong-/lättklinkerblock och Ø12 mm till underlag av tegel. Rengör hålet från borrkax. Tryck sedan i pluggen och montera pendelkramlan, minsta monteringsdjup 65 mm.