Joma ränna

Används ovanför fönster- och dörröppningar för att leda bort slagregn som tränger igenom en skalmur eller det yttre tegelskiktet i en kanalmur.

Se exempel i huskonstruktion