Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla nr 16

Jomas murkramla nr 16 är en slagbindare för efterbockning som används vid betongstomme. 

Kramlan används för småhus och byggnader i max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än sex meter. Kramlan består av en rak bindare och en hylsa som fäster mot betongen. Bindaren ska bockas i ytteränden före inmurning i skalmuren. Dorn som också kan användas som bockningsverktyg bifogas.

Material

Syrafast Rostfritt Stål, 1.4401 eller Rostfritt Stål 1.4301

Montering

Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med någon av Jomas isoleringsbrickor. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen. Vinkla de sista 50 mm av bindaren 90° med hjälp av dornen som medföljer. Mura in kramlan i skalmuren.


Vertikalsnitt.

Hitta rätt storlek

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd. Montagedjup 40 mm + isolering + luftspalt + minst 40 mm förankring + 50 mm bockning gäller.