Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkamspik nr 15

Jomas murkamspik används vid trästomme och är försedd med kamgänga och platt skalle.

Kramlan används för småhus och byggnader i max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än sex meter.

Material

Syrafast Rostfritt Stål, EN 1.4401 eller rostfritt stål EN 1.4301

Montering

Kamspikskramlan spikas direkt i träregel. Kramlan slås in vinkelrätt mot väggytan så att inträngningsdjupet blir minst 50 mm, det vill säga, så att hela gängan går in i regeln. Montagedorn som underlättar monteringen kan beställas av Joma. Dornen passar till alla Jomas längder på kramlor.


Montage i trästomme, vertikalsnitt.

Hitta rätt storlek

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd. Montagedjup 50 mm + isolering + luftspalt + minst 40 mm förankring gäller.