Joma–DoP–023-13-SE

Spikplåtsvinklar 2,0 & 2,5 mm 406, 407, 412,443, 4433, 434, 4434, 435 & 4435