Stötfogsäkrning

Skalmurar skall förses med öppna stötfogar för ventilation. HusAMA anger att minst var fjärde stötfog i första skiftet skall vara öppet för luftning och dränering.

För att förhindra att skadedjur tar sig in i konstruktionen ska stötfogningsöppningarna förses med ventilnät eller ventilgaller som monteras i de öppna stötfogarna.

Det är lämpligt att lämna var tredje stötfog i de två första skiften öppna vid enplansbyggnader.