GF Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt för murverket som medger större rörelser i skalmuren och minskar risken för sprickbildning samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Se exempel i huskonstruktion

Glidskikt

Ett glidskikt under skalmuren underlättar murens rörelse och minskar risken för sprickbildning. Tillverkas också i 90° vinklar. Båda som inåtgående, Hörn I eller som utåtgående, Hörn U. Med enkel platsanpassning av membranet monteras glidskikt och fuktspärr i hörnen.

VÅRA DIMENSIONERINGSVERKTYG

VÅRA DIMENSIONERINGSVERKTYG

Gör ditt arbete enklare och ladda ner våra dimensioneringsanvisningar enligt Eurocode helt kostnadsfritt.

Till dimensioneringsverktyg