GF Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt för murverket som medger större rörelser i skalmuren och minskar risken för sprickbildning samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Se exempel i huskonstruktion

GF Kombiplåt

Joma GF kombiplåt är ett glidskikt kombinerat med en fuktspärr.

För montage under skalmur som medger större rörelser i skalmuren samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Plastmembranet fungerar som vattenutledare och som fuktspärr för att skydda bakomliggande väggkontruktion. Membranet är formbart och anpassningsbart till olika väggars tjocklek.

Två tuber lim medföljer varje förpackning för limning av skarvar och uppfästning mot stomme. Till uppfästning av membran mot stomme kan även "Klämlist" användas. 

Längd: 2400 mm. Dimensionerna i tabellen nedan anger membranets bredd.

Material

Plåt av rostfritt stål och membran av EPDM-gummi.