Gerberbeslag

Gerberbeslag används för skarvning av virke i moment nollpunkten. Beslagen är lätta att montera och kräver bara en vinkelrät avkapning av balken.

Se exempel i huskonstruktion

Garagejärn

Garagejärn med påsvetsade ingjutningsjärn används som tröskelförstärkning vid garageport.

Material

Varmgalvad stålplåt

Montering

Tröskeljärnet gjuts fast med lutning utåt för vattenavrinning.

Produktdokument