This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande. Stolpsko Hero lämpas sig inte för staket eller andra konstruktioner med låga vertikala laster.

Se exempel i huskonstruktion

Stolpsko med armeringsjärn och platta

Stolpsko med armeringsjärn och platta för ingjutning i betong.

Avståndet från plattan till betongöverkanten får som maximalt vara 50 mm. Stolpskon är särskilt användbar i utomhusmiljö med tanke på sin varmförzinkning.

Material

6,0 mm varmförzinkad efter svetsning
Armeringsjärn: Ø 16,0 eller Ø 20,0 mm

Documents