This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande. Stolpsko Hero lämpas sig inte för staket eller andra konstruktioner med låga vertikala laster.

Se exempel i huskonstruktion

Stolpsko 48 mm, med fast platta

Stolpsko med fast platta används för montering eller utbyte av trästolpar.

Stolpskon är försedd med platta för bultinfästning i underlaget. Stolpskon är särskilt användbar i utomhusmiljö med tanke på dess varmförzinkning.

Material

4,0 och 5,0 mm, varmförzinkad efter svetsning.
Spikhål: Ø 5,0 mm
Bulthål: Ø 9,0 mm

Documents