This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande. Stolpsko Hero lämpas sig inte för staket eller andra konstruktioner med låga vertikala laster.

Se exempel i huskonstruktion

Stolpsko med platta

Höjdjusterbar stolpsko med platta för icke bärande konstruktioner.

Används till exempel för staket, pergola och carport. Stolpskon är försedd med platta för bultinfästning  i underlaget. Stolpskon är särskilt användbar i utomhusmiljö med tanke på sin varmförzinkning.

Material

4,0 och 5,0 mm, varmförzinkad efter svetsning
Spikhål: Ø 5,0 mm
Bulthål: Ø 12,0 mm

Documents