Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

DryFix Renoveringskramla

En konstruktiv lösning till efterförankring av murade fasader.

DryFix renoveringskramlor används till efterförankring av skalmurar till alla typer av stommaterial – betong, trä, lättbetong, tegel m.m.

 • Extremt snabbt och enkelt arbete = effektivt montage
 • Låg monteringskostnad = fördelaktig ekonomi
 • Mekanisk förankring = stor säkerhet • Ingen förankringsmassa = bättre miljö
 • Spiralen fungerar som droppsläpp = undviker fuktproblem
 • Rostfritt, syrafast stål EN 1.4401 = beständigt material med lång livslängd

Alla DryFix är tillverkade i syrafast Rostfritt Stål, EN 1.440.

För objekt där det yttre skiktet av fasaden består av ett porösare material än det i stommen så finns även en asymmetrisk version av produkten som dels är av en större diameter men även nedslipad i ena änden. Ett exempel på vägg är lättbetongblock utanför stomme av betong.

Material

Syrafast Rostfritt Stål, EN 1.4401

Montering

Förborra i förmur och bakmur. Materialet avgör hål dia. mellan 5,0 och 6,5 mm. Förborra ca 20 mm djupare än spiralstångens längd. Fixera monteringsverktyget på borrmaskinen. Stick in spiralstången i verktyget och driv stången in i det förborrade hålet. Använd endast slagfunktionen. Arbeta varsamt då stången kan böjas vid tryck. Driv spiralstången in i förmuren tills den är försänkt ca 8 mm innanför materialets yta. Sörj för god kontakt mellan spiralstång och drivverktyg. Snygga till hålet med murbruk eventuellt blandat med tegelkax från förborrningen för största möjliga färglikhet med existerande sten.

Val av dryfix

Beroende på skalmurens och stommens skick så varierar erfordligt monteringsdjup och borrdiametrar mellan olika objekt, därför rekommenderas provdragning av Dryfix i det aktuella objektet för att fastställa förankringskapacit. Stomme och skalmur provdrages separat, dels för att bestämma lämpligaste borrdiameter och förankringsdjup men även för att säkerhetsställa god förankring i både det inre och yttre skalet.

Längd för Dryfix bestäms genom att addera:

 • Fasadstenens djup - 8 mm (försänkning)
 • Avstånd mellan insida fasadsten och stomme
 • Monteringsdjup stomme

Observera att om erfordlig längd för kramla ej finns att få, avrunda uppåt till närmsta dryfixlängd genom att öka förankringsdjupet i den bakomliggande stommen.

Stommaterial Monteringsdjup stomme Borr Ø
Betong 30-55 mm* 6,5 - 7,0 mm
Lättbetong 75 - 95 mm -
Tegel 40 - 60 mm 5,5 - 6,5 mm
Leca 50 - 100 mm 0 - 5,0 mm
Trä 45x55 mm 0 - 5,0 mm

*Vid mycket hård betong kan det vara nödvändigt att använda sig av en Asymmetrisk Dryfix.

Monteringsexempel, betongstomme

 • Förborra i förmur och bakmur. Materialet avgör hål dia. mellan 5,0 och 6,5 mm. Förborra ca 20 mm djupare än spiralstångens längd.
 • Fixera monteringsverktyget på borrmaskinen. Stick in spiralstången i verktyget och driv stången in i det förborrade hålet. Använd endast slagfunktionen. Arbeta varsamt då stången kan böjas vid tryck, speciellt vid större längder.
 • Driv spiralstången in i förmuren tills den är försänkt ca 8 mm innanför materialets yta. Sörj för god kontakt mellan spiralstång och drivverktyg.
 • Snygga till hålet med pigmenterat murbruk, eventuellt blandat med tegelkax från förborrningen för största möjliga färglikhet med existerande sten.