Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla nr 16

Jomas murkramla nr 16 är en slagbindare för efterbockning som används vid betongstomme. 

Jomas slagbindare för efterbockning används vid betongstomme. Kramlan används för småhus och byggnader i max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än 6 m. Kramlan består av en rak bindare och en hylsa som fäster mot betongen. Slagbindaren ska bockas i ytteränden före inmurning i skalmuren. Dorn som också kan användas som bockningsverktyg bifogas till slagbindare Ø4 mm. Till slagbindare Ø5 mm köpes dorn separat, se montagehjälpmedel.

Material

Syrafast Rostfritt Stål, 1.4401 eller Rostfritt Stål 1.4301

Montering av kramla

  • Borra ett hål i betong, Ø6 mm för slagbindare Ø4 mm och Ø7,2 mm för slagbindare Ø5 mm, 40 mm djupt.
  • Rengör hålet från borrkax.
  • Använd dornet för att slå in hylsan med en hammare alternativt "Dorn med SDS-fäste" tillsammans med en slaghammarmaskin.
  • Efterbocka kramlan med hjälp av dornet minst 50 mm in på kramlan. Tillse att bockningen hamnar minst 40 mm in i skalmurens liggfog.


Montering av isolering och förankring i skalmur

Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med någon av Jomas isoleringsbrickor. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Vinkla de sista 50 mm av bindaren 90° med hjälp av dornen som medföljer.

Mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.

Hitta rätt storlek

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd. Montagedjup 40 mm + isolering + luftspalt + minst 40 mm förankring + 50 mm bockning gäller.