Balkskor

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong och tegel

Se exempel i huskonstruktion

Balksko kombi

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk.

Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong eller tegel. Balksko kombi finns även med inåtvända flikar och betecknas då typ i.

Material

2 mm varmgalvad stålplåt
Spikhål: Ø 5 mm
Bulthål: Ø 9 mm och 11 mm

Godkännande

Jomas balksko är CE-godkända enligt CPR 305/2011, prestandadeklaration finner ni under Dokumentation.