Balkskor

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong och tegel

Se exempel i huskonstruktion

Balksko Special Typ I

Balksko Special används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk av limträ.

Balksko Special finns i fyra typer - med flikar som är 30/50, 40/60, 50/70 eller 70/90.

 

Material

2,0 varmgalvad stålplåt
Spikhål: Ø 5,0 mm