Balkskor

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong och tegel

Se exempel i huskonstruktion

Balksko Special

Balksko Special används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk av limträ.

Balksko Special finns i fyra typer - med flikar som är 30/50, 40/60, 50/70 eller 70/90. Inom varje typ finns ett antal höjder. Balkskons bredd kan väljas fritt från 40 mm och uppåt. Balkskons flikar kan som synes på bilden både bockas inåt och utåt.

Material

2,0 mm varmgalvad stålplåt
Spikhål Ø 5,0 mm

Montering

Vid spikning i primärbalken gäller ankarspik 60-40 och i sekundärbalken ankarspik 40-40.

Kontakta oss på Joma för dimensioneringsanvisningar.