T-balkankare

T-balkankare används till exempel vid infästning av träkonstruktioner till stålbalkar med flänsar.

Material

3,0 mm varmgalvad stålplåt
Spikhål Ø 5,0 mm
Bulthål Ø 13,0 mm

Produktdokument