Vinkel 4444003, 4444013

Jomas serie med vinkelbeslag 444 är utformad för att klara höga laster.

Förstyvningens utformning och hålens placering är optimerade för maximal prestanda både vad gäller stående stolpar och liggande balkar. Vinkeln tillverkas med två olika ytbehandlingar, dels Magnelis med ett ytskikt på 20μ som uppfyller kraven för klimatklass 1 & 2 och dels en varmförzinkad med ett ytskikt på 50μ som uppfyller kraven för klimatklass 1, 2 & 3.