Vinkel 470U

Används vid kryssförbindning i trä, till exempel mellan takstol och hammarband, regelvägg och vid förankring av takåsar till bärande bjälkar.

Används också vid bultinfästning till betong, lättbetong eller tegel

Om beslagets styrka inte är tillräcklig rekommenderas vinkel 470M, 401M eller 402M.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 11 mm

Denna artikel finns även i 2,0 mm utförande.