Vinkel 401M

Används vid kryssförbindningar i trä som förbindningselement vid mindre avväxlingar.

Med hjälp av bult eller expander kan vinkelbeslagen även användas vid förankring av trä till andra material.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 11 mm