Vinkel P2

Avsedda för montering av takstolar, dörr- och fönsterkarmar med mera - huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Spår 10 eller 12 mm