This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

GF Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt för murverket som medger större rörelser i skalmuren och minskar risken för sprickbildning samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Se exempel i huskonstruktion

CLSA Skarvtejp

CLSA skarvtejp är det miljövänliga alternativet till Delta-Than för att skarva ihop glidskikt.

Tejpen levereras i rullar om 20 meter med skyddsfilm på den limmade sidan som avlägsnas vid montaget. För ett montage av GF Kombiplåt helt fritt från lim kombineras: Kombiplåt, Klemlist och CLSA skarvtejp.

Documents