GF Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt för murverket som medger större rörelser i skalmuren och minskar risken för sprickbildning samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Se exempel i huskonstruktion

Hörn U

Vid montage av Joma GF Kombiplåt i utgående hörn används Hörn U som består av ett membran av polyolefin och en rostfri plåt.