Profilankare

Profilankare används vid infästning av träkontruktioner till ingjutna ankarskenor.

Material

3,0 mm varmgalvad stålplåt
Spikhål Ø 5,0 mm
Bulthål Ø 13,0 mm

Produktdokument

Relaterade produkter